Hoe werkt PeaceMasters?

Voor elke school creëren wij maatwerk Dat wordt samengesteld uit een digitale leeromgeving.

Wij trainen docenten om dit lesmateriaal samen met hun leerlingen uit te kunnen voeren. De docent krijgt toegang tot een digitale presentatie. In deze presentaties wordt er gebruik gemaakt van filmmateriaal, (actieve) oefeningen en spelelementen. Deze nemen de docenten stap voor stap mee, om op een creatieve en interactieve manier met actuele thema’s aan de slag te gaan. Hierdoor oefenen de leerlingen relevante vaardigheden.

Vaak kiezen scholen voor een variant met drie fasen: My Peace, Our Peace en World Peace.

My Peace

mypeace

Leerlingen beginnen dichtbij met hun eigen leven en de beleving daarvan. Ze stellen zichzelf vragen: waar ben ik ontevreden over? Waar klaag ik over? Ze zetten praktische stappen om de kwaliteit van hun eigen leven te verbeteren.

Our Peace

ourpeace

Leerlingen stellen zichzelf de vraag: hoe kan ik mijn leefomgeving verbeteren? Vervolgens gaan ze in groepjes over tot actie. Door bijvoorbeeld een positieve bijdrage te leveren aan de sfeer in de klas of iets te doen voor de buurt of sportclub.

World Peace

worldpeace

In deze laatste fase kiezen leerlingen met hun klas hoe ze willen bijdragen aan het grotere geheel: de school, de stad, het land, de wereld. De leerlingen leren dat zijzelf het verschil kunnen maken.

PeaceMasters helpt!

PeaceMasters is een educatieprogramma dat scholen helpt om het curriculum volledig te maken.

Scholen hechten veel waarde aan talentontwikkeling, (sociale) vaardigheden training, maatschappelijke betrokkenheid stimuleren, een veilig leerklimaat bieden, zingeving. Kort gezegd aan ruimte voor persoonsvorming op school. Maar de waan van alledag, de druk van het curriculum, inspectie, tijd, geld, enz….

Er moest een programma komen dat scholen duurzaam helpt om ruimte te maken voor het persoonlijke leerproces van leerlingen. Dat programma kwam er en heet PeaceMasters.

De doelen:

  • Vaardigheden leren die de kans op arbeidsparticipatie vergroten (21st century skills). Denk aan mediawijsheid, jezelf verkopen, presentatietechniek. Maar ook sociale vaardigheden zoals feedback geven en ontvangen, omgaan met stress of groepsdruk of werkelijk luisteren en doorvragen.
  • Een veilig leerklimaat creëren en behouden. De klas wordt een plek waar leerlingen zichzelf kunnen zijn, werkelijk contact kunnen maken en samen kunnen leren. Een plek waar leerlingen ook kwetsbaar, open en eerlijk kunnen zijn. Waar ze mogen zoeken en dromen. Waar ze elkaar kunnen inspireren en hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Klik hier voor een filmpje van leerlingen die vertellen over hun ervaring met het lesmateriaal van PeaceMasters
  • Maatschappelijke betrokkenheid stimuleren. Leerlingen ontdekken hoe ze zich verhouden tot de wereld om hen heen. Ze gaan op ontdekkingsreis en leren zich te verbinden met hun directe leefomgeving maar ook met de wereld daarbuiten. Ze leren hoe ze positief bij kunnen dragen en hoe bevredigend dat is. Klik hier voor een filmpje van leerlingen die bouwen aan hun ideale wereld, samen met PeaceMasters

Empowerment: daar draait het om. Bouwen aan een  veiligere school en een betere wereld doen we samen. Aan de slag dus!